Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Jimex Pejse ApS

Læs også om vores Persondatapolitik her

De anførte salgs- og leveringsbetingelser gælder for både private og erhvervsdrivendes køb hos Jimex Pejse ApS. For erhvervsdrivende henvises til særlige betingelser under afsnit 10.

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg, tilbud og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem partnerne.

Priser
Alle priser er inklusive 25% moms og i Danske Kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er gældende indenfor Danmarks grænser, eksklusiv Færøerne og Grønland.

Generelt salg
Den angivende pris ved bestillingstidspunkt er den gældende bestillingspris.

Bestilling
Der kan bestilles varer hos Jimex Pejse ApS via online handel, telefonisk, pr. fax eller i særlige situationer via e-mail. Beløbet for varen bliver trukket fra dit kort når varen er afsendt. Kortholder skal oplyse adresse og telefonnummer, når der oprettes profil eller handles.

Levering
Jimex Pejse ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser af leverancer, men vil altid bestræbe sig på at levering sker i henhold til det der er aftalt med køber. Levering sker for køberens regning. Leveringstid for varen er 1-7 arbejdsdage. Varerne bliver leveret med PostNord, GLS, DAO eller fragtmand, efter gældende fragtpriser.

Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer af oplysninger på hjemmesiden, salgs materialer og i øvrige brochurer. Køber har altid pligt til at kontakte Jimex Pejse ApS, hvis køber har specifikke krav til produktet. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor Jimex Pejse ApS. Der tages ligeledes forbehold for ukorrekte billedmateriale. Det kan ikke kræves at produktvejledninger og lign. skal være på dansk.

Reklamation
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Jimex Pejse ApS. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side er ikke dækket af reklamationsretten. Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Jimexm Pejse ApS inden rimelig tid efter varens modtagelse, hvilket er senest 2 måneder efter at fejlen eller manglen er konstateret. Køber opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangler i forbindelse med reklamation, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Fortrydelsesret
Ved forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages online, via telefon, fax eller e-mail, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til køberen. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetales varens pris. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler køberen. Skulle køber, mod forventning, fortryde et køb, kan køber indenfor 14 dage efter modtagelsen returnere varen til Jimex Pejse ApS. Det forudsættes, at varen returneres til Jimex Pejse ApS i væsentlig samme stand og mængde. Hvis ikke varen modtages retur i væsentlig samme stand og mængde, kan dette medføre forringet salgsværdi og Jimex Pejse ApS ansætter i sådanne tilfælde varen skønsmæssigt ud fra en vurdering af en mulig salgsværdi. Varer der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg tages ikke retur.

Returnering:
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og seneste 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for træpilleovne, brændeovne, træpillefyr, skorstene samt øvrige varer der kun kan transporteres på paller. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr. 800. Når vi har modtaget og registreret returvaren tilbageføres pengene til kortholders kort

Returadresse: Jimex Pejse ApS, Ballevej 25, 8300 Odder.

Særlige betingelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgs- og leveringsbetingelser som for forbruger, dog med følgende modifikationer: Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende, medmindre andet skriftligt er aftalt. Der er 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode. Jimex Pejse ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil hele købesummen inklusiv leverings omkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud. Efter forfald påregnes rykkergebyrer på 100,00 kr. pr. rykker samt rente pålydende 2 % pr. påbegyndt måned. Alle sager overdrages til RKI Kredit Information A/S såfremt fuld betaling ikke finder sted.

Person data og sikkerhed
Oplysninger i forbindelse med en bestilling af varer ligger i Jimex Pejse ApS’ system til brug for fremsendelse af varer. Jimex Pejse ApS videregiver ikke de registrerede data. Jimex Pejse ApS vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortinformationer eller personlige data til nogen tredje part uden din forudgående tilladelse. Vi indsamler cookies.

Tvister
Enhver tvist mellem Jimex Pejse ApS og køber skal afgøres efter dansk ret med Århus byret, som værneting.

Force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Jimex Pejse ApS eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Jimex Pejse ApS eller dennes leverandørers muligheder for at levere. Jimex Pejse ApS har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Jimex Pejse ApS er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering. Spørgsmål kan rettes til Jimex Pejse ApS pr. e-mail eller telefon.