Ny brancheforening

De danske pejsebutikker samles i landsdækkende brancheforening

Forhandlere af brændeovne og andre former for ildsteder vil have en stemme i miljødebatten og synliggøre deres faglighed og ekspertise. Jimex Pejse i Odder er medlem af den nye brancheforening. 

Danmarks førende forhandlere af brændeovne, pilleovne, gaspejse m.v. vil ikke længere være tavse tilskuere til debatten om brændefyring og miljø herhjemme. Derfor har de dannet en landsdækkende brancheforening, som skal markere fagbutikkerne i debatten og synliggøre den vigtige rolle, specialisterne på området har.

Blandt medlemmerne i den nye forening er Jimex Pejse

”Samlet har de cirka 45 specialbutikker i foreningen en enorm ekspertise. Både når det gælder det håndværksmæssige vedrørende installation af ovne, montering af skorstene m.v. men også, når forbrugerne skal rådgives om, hvordan de tager hensyn til miljøet og deres naboer, når de eksempelvis fyrer i deres brændeovn”, siger Lars Poulsen fra Himmerlands Pejsecenter, der er formand for foreningen.

”Foreningen er stiftet forleden dag og har endnu ikke fået et navn. Men det er heller ikke det vigtigste. Langt vigtigere er det, at vi som branche nu står sammen om at øve indflydelse i debatten og om at gå i dialog med myndigheder og politikere om lovgivning og anden regulering på området. Det har vi ikke gjort hidtil, og derfor er jeg glad for at se den meget store opbakning til foreningen. Jeg håber, vi får flere med i samarbejdet”, siger Lars Poulsen.

Rådgivning om love og regler

Ud over de nævnte områder vil foreningen arbejde for efteruddannelse af medarbejdere og overveje indførelse af en form for håndværks-certificering, så forbrugeren får nemmere ved at vælge den uddannede fagmand, når et nyt ildsted eller skorsten skal monteres.

”Området er reguleret af mange love og bestemmelser om bygningsforhold såsom fugt, brandrisiko og meget andet. Her kan fagfolkene i specialbutikkerne give forbrugerne en rådgivning, de ikke kan få andre steder”, siger Lars Poulsen. ”Det skal vi være bedre til at fortælle, og her bliver brancheforeningen et effektivt instrument”.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til brancheforeningens sekretariat på mailadressen kv@vang.dk